Wednesday, 13 January 2010

മാർക്സിസവും മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പും!

മാർക്സിസത്തിന്റെ മൂലഗ്രന്ഥത്തിൽ നിരീശ്വരവാദം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

മാർക്സ്‌ ദൈവം ഇല്ല എന്ന്‌ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നുവോ? അല്ലെങ്ങിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവൊ?

സി.പി.എം. ന്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിരീശ്വരവാദം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈശ്വരവിശ്വാസികൾക്ക്‌ അംഗത്വം വിലക്കുമോ?

ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ്‌ എന്റെ അറിവ്‌.

ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാർക്സിസ്റ്റുകാരും കമ്മ്യുണിസ്റ്റ്കാരും മതങ്ങളും നാഴികക്ക്‌ നാൽപത്തിയൊന്ന്‌ വട്ടം വിളമ്പുന്നത്‌ മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണ്‌ എന്ന മാർക്സിന്റെ ഒരു വാചകം മാത്രം. അതിനപ്പുറത്ത്‌ ഇരുട്ട്‌ മാത്രമല്ലേ? സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന്‌ അടർത്തി മാറ്റിയത്‌!

മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പ്‌ എന്ന്‌, മാർക്സ്‌ പറഞ്ഞത്‌ മൂല ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടോ? ഇല്ല എന്നതല്ലേ ശരി.

വിശ്വാസികളുടെ അന്ധതയും മതാധികാരികളുടെ സ്റ്റേറ്റ്‌ ഭരണത്തിലുള്ള കൈ കടത്തലും കണ്ടതിലുള്ള ഒരു വികാരമല്ലേ, മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പ്‌ എന്ന്‌ ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയത്‌. പിൻഗാമികൾ കാലന്തരത്തിൽ നെഞ്ചോട്‌ ചേർക്കുകയും അതിനെതിരെ യുറോപ്പിലെ സമ്പന്നർ, തീർച്ചയായും കാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾ, എന്നും സമ്പന്നരോട്‌ ചേർന്ന്‌ നിന്നിരുന്ന മതാധികാരികൾ, മാർക്സിന്റെ സോഷ്യലിസത്തേയും സ്വകാര്യ സ്വത്ത്‌ നിർമ്മാജനത്തേയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്‌തതിനാൽ , മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പ്‌ എന്ന ഒറ്റ വാചകത്തിന്‌ വേണ്ടതിലധികം പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്‌തു. കമ്മ്യുണിസ്റ്റുകൾ, അവരുടെ പിൻകാല പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടും കമ്മ്യുണിസത്തിൽ മതത്തിന്റെ സ്ഥാനം വ്യക്തമായി നിർവ്വചിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇന്നും തുടരുന്നു.

മതം തീർത്തും വ്യക്ത്യാധിഷ്ടിതമാണ്‌. അത്‌ നിരാകരിക്കേണ്ട കാര്യം മാർക്സിസത്തിനില്ല, സ്റ്റേറ്റിനുമില്ല. ദൈവം ഉണ്ട്‌ എന്ന്‌ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്‌ ഈശ്വര വിശ്വാസികളും ദൈവം ഇല്ല എന്ന്‌ തെളിയിക്കേണ്ടത്‌ നിരീശ്വരവാദികളുമാണ്‌, അവിടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലൂന്നിയുള്ള കമ്മ്യുണിസ്റ്റ്കൾക്കൊ മാർക്സിസ്റ്റുകൾക്കൊ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടൊ?

മാർക്സിസവും കമ്മ്യുണിസവും ഭൗതികതയിൽ അധിഷ്ഠിതമെന്നാൽ ആൽമിയതയെ നിരാകരിക്കലല്ല, ഇവിടെയാണ്‌ മാർക്സിസം വഴി തെറ്റിയത്‌.

1847 ലെ എങ്ങൽസിന്റെ "ഡ്രാഫ്റ്റ്‌ ഒഫ്‌ കമ്മ്യുണിസ്റ്റ്‌ കൺഫെഷൻ ഓഫ്‌ ഫെയ്‌ത്‌" എന്നതിലെ, നിലവിലുള്ള മതത്തിനെ തിരസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്‌, തിരസ്കരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ല. ചോദ്യവും ഉത്തരവും ആംഗ്‌ലേയത്തിൽ താഴെ.
-----
"Do Communists reject existing religions?


Answer: All religions which have existed hitherto were expressions of historical stages of development of individual peoples or groups of peoples. But communism is that stage of historical development which makes all existing religions superfluous and supersedes them."
----
ഇവിടെയും ദൈവം ഇല്ല എന്നോ മതങ്ങളെ നിരാകരിക്കണമെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടീല്ല.

സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നുള്ളത്‌ താഴെ.
----
"മതത്തെ വേദനയകറ്റുന്ന ലേപനമായി മാര്‍ക്‌സ് കണ്ടു. സന്ദര്‍ഭത്തില്‍നിന്നു ചുരണ്ടിയെടുത്ത കറുപ്പില്‍ മാര്‍ക്‌സിന്റെ ദര്‍ശനം അവ്യക്‌തമായി. വികലമാക്കപ്പെട്ട വിശകലനങ്ങളില്‍ കമ്യൂണിസം ദൈവനിഷേധമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു. അധ്വാനിക്കുന്നവര്‍ക്കു യേശു വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തതു സമാശ്വാസമാണ്‌. അധ്വാനിക്കുന്നവര്‍ക്കു മാര്‍ക്‌സിന്റെ വാഗ്‌ദാനം വിമോചനമാണ്‌. സമാശ്വാസത്തിനപ്പുറമാണു വിമോചനം. ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല, മനുഷ്യന്‍ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ്‌ മാര്‍ക്‌സ് ചിന്തിച്ചത്‌. രണ്ടും തമ്മില്‍ പൊരുത്തക്കേടുകള്‍ ഉണ്ടാകാം; പക്ഷേ ശത്രുത ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല."
----

ഇനി പറയു, ഒരു കമ്മ്യുണിസ്റ്റാവാൻ നിരിശ്വരവാദിയാകണൊ? ഉത്തരം സുവ്യക്തമായി പറയുക.


സീസറിനുള്ളത്‌ സീസറിനും ദൈവത്തിനുള്ളത്‌ ദൈവത്തിനും, അതല്ലേ സത്യവും ശരിയും...
.

37 comments:

ഷൈജൻ കാക്കര said...

മാർക്സിസത്തിന്റെ മൂലഗ്രന്ഥത്തിൽ നിരീശ്വരവാദം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

മാർക്സ്‌ ദൈവം ഇല്ല എന്ന്‌ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നുവോ? അല്ലെങ്ങിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവൊ?

സി.പി.എം. ന്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിരീശ്വരവാദം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈശ്വരവിശ്വാസികൾക്ക്‌ അംഗത്വം വിലക്കുമോ?

ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ്‌ എന്റെ അറിവ്‌.

അനില്‍@ബ്ലോഗ് // anil said...

ഈശ്വര വിശ്വാസവും മതവിശ്വാസവും ഒന്നാണോ കാക്കരെ?

Muralee Mukundan , ബിലാത്തിപട്ടണം said...

സീസറിനുള്ളത്‌ സീസറിനും ദൈവത്തിനുള്ളത്‌ ദൈവത്തിനും,നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾക്കും അതാണ് സത്യവും ശരിയും...കേട്ടൊ കാക്കരെ .

Unknown said...

കാ‍ക്കര ആകെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട പോലെ ഉണ്ടല്ലോ :)

ക‌മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എന്നു പറയുന്നത് ഒരു വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം മുൻ‌നിർത്തി ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാര്യത്തെയും അത് കൊണ്ട് അപഗ്രഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ, എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും നിലപാടുകൾ എന്താ‍വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥത്തിലെന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ചികയുകയോ ചെയ്യുന്നവരല്ല :)

ബിംഗ് ബാംഗിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനും അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കാനും ക‌മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ അവലംബിക്കുക ക‌മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയോ മൂലധനമോ ബൂർ‌ഷ്വാസി കം സെലിമോ ഒന്നുമല്ല. നല്ല അസ്സൽ സയൻസ് ബുക്കുകൾ ആ‍യിരിക്കും.

ക‌മ്യൂണിസം പ്രധാനമായും മനുഷ്യന്റെ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പടുകളാണ്. ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമനുസരിച്ച് വിവിധ ഫിലോസഫികളും കാഴ്ചപ്പടുകളും നിലപാടുകളും കഴിയുന്നത്ര ശാസ്ത്രീയമായതും സോഷ്യലിസ്റ്റിക് ആയ സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതും ആയ പഠനങ്ങളെ മുൻ നിർത്തിയുള്ളതായിരിക്കും

അത് കൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം, മതം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളെയും ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകളെയും മുൻ‌നിർത്തി ആയിരിക്കും. അല്ലാത്തെ ക‌മ്യൂണിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം വായിച്ചല്ല.

മാർക്സിയൻ ചിന്തകരുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉണ്ട്. കാക്കാരക്ക് താല്പര്യവും സമയവും സം‌യമനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവാം. എന്താ‍യാലും ഒന്നു പറയാം നിരീശ്വരവാദം മാർക്സിയൻ ചിന്താ‍ഗതിയുടെ പ്രധാന അടിസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ്. അതാവട്ടെ മാർക്സ് ഒരാൾ അങ്ങനെയെങ്ങാൻ ആഹ്വാനം ചെയതത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതുമല്ല. നിരീശ്വരവാദമില്ലാതെ മാർക്സിയൻ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് നിലനില്പില്ല. കാരണം ദൈവസങ്കല്പം ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയില്ലാത്തത് കൊണ്ടത്രേ :)

To conclude I would quote August Babels words : -
Socialism is a system which in politics expresses itself as republicanism, in economics as communism and in religion as atheism.

നന്ദന said...

മത വിശ്വാസികൽക്കു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാകാമൊ എന്നു ചൊദിച്ചാൽ വൊട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആകാം. അല്ലാതെ ഒരു യതാർഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആകാൻ കഴിയില്ല.
മതങൾ ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും കളിക്കുമ്പോൽ കമ്മ്യൂണിസം എല്ലാവരേയും ഒരുപൊലെ കാണുന്നു.
ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ സമ്പത്ത് ഒരുപോലെ വീതം വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
മതങൾ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്യുമ്പോൽ
ആ ദൈവത്തിനെ കുഴുച്ച് മൂടുകയാണ് കമ്മ്യൂണിസം ചെയ്തത്.
കമ്മ്യൂണിസത്തിന് മതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ “മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണെന്ന് പറയുമായിരുന്നില്ല” അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഇന്ന് ഒരോ മതവും മനുഷ്യനെ മയക്കി തെളിയിചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലെ?

ഷൈജൻ കാക്കര said...

അനിൽ,

ഈശ്വരവിശ്വാസവും മതവിശ്വാസവും തമ്മിൽ വളരെ ചെറിയ വേർതിരിവ്‌ മാത്രം! മതത്തിന്റെ ചട്ടകൂടിന്‌ പുറത്തും ഈശ്വരവിശ്വാസികൾ ആവാം.

ബിലാത്തിപട്ടണം,

നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ആപ്തവാക്യവും മാറ്റിയെഴുതി എന്നുള്ളത്‌ ശരിതന്നെ.

കാൽവിൻ,

തെറ്റിധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം, അറിവും കുറവാണ്‌ അതിന്റെകൂടെ ഈ വക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ സുവ്യക്തമായി കേൽക്കാറുമില്ല.ഒരു പക്ഷെ ഈയൊരു അവസ്ഥ കമ്മ്യുണിസം മാർക്സിസം നിരീശ്വരവാദം സോഷ്യലിസം ഇതുമായി കെട്ടിപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മറ്റു കൈവഴികളെകുറിച്ചും ആധികാരികമായി ആഴത്തിൽ പഠിക്കാത്ത എനിക്കും മറ്റു സാദാരണക്കാർക്കുമുണ്ടാകാം, അതുകൊണ്ട്‌ തന്നെയാണ്‌ ഉത്തരങ്ങൾ സുവ്യക്ത്മായി അഗ്രഹിച്ചതും.

താങ്ങൾ പറയുന്നത്‌പോലെ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക്‌ മാത്രമെ കമ്മ്യുണിസ്റ്റ്‌ ആകാൻ കഴിയു എന്ന്‌ സമർഥിക്കുന്ന ഒരുപാട്‌ ചിന്തകൻമാരുണ്ട്‌, പക്ഷെ കമ്മ്യുണിസം അല്ലെങ്ങിൽ മാർക്സിസം, അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളിൽ എന്ത്‌` പറയുന്നു, അതാണ്‌ എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ, പ്രയോഗിക തലത്തിൽ സി.പി.എം.ഇന്റെ ഭരണഘടന.


ആഗസ്റ്റ്‌ ബാബേൽ "സോഷ്യലിസം" നിർവചിച്ചതിൽ കമ്മ്യുണിസം എന്നാൽ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം മാത്രമാണ്‌. എന്റെ കാഴ്ചപാടിൽ ആ സാമ്പത്തിക ശസ്ത്രതിലേക്ക്‌ കാലാന്തരത്തിൽ നിരീശ്വരവാദം കൂടിചേർന്നതാണ്‌.

കമ്മ്യുണിസ്റ്റ്‌ ആശയങ്ങളും സോഷ്യലിസ്റ്റ്‌ ആശയങ്ങളും ഒന്നായി കാണരുത്‌, എല്ലാ കമ്മ്യുണിസ്റ്റുകളും സോഷ്യലിസ്റ്റുകളായിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലാ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളും കമ്മ്യുണിസ്റ്റുകൾ അല്ല.

നന്ദന,

"ഒരോ മതവും മനുഷ്യനെ മയക്കി തെളിയിചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലെ?"

ഇവിടെ ഞാനും യോജിക്കുന്നു.

Akbar said...

മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പ്‌ എന്ന്‌, മാർക്സ്‌ പറഞ്ഞത്‌ മൂല ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടോ? ഇല്ല എന്നതല്ലേ ശരി.

ഇത് സത്യമാണോ കാക്കാരെ. ഇത്രയും കാലം ഇത് മാര്‍ക്സിസത്തിന്റെ ബേസിക് തിയറി ആണെന്നായിരുന്നു എന്‍റെ ധാരണ. കാലാ കാലങ്ങളില്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ കാര്‍ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചതും ഈ നിലയ്ക്കാണ്. ഈ കാരണത്താല്‍ ഇന്നും ബഹു ഭൂരിപക്ഷം മത വിശ്വാസികളായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌കാരും അര്‍ദ്ധ മനസ്സോടെയാണ് അതില്‍ തുടരുന്നത് എന്നത് ഒരു യാധാര്‍ത്യമല്ലേ. എന്ത് കൊണ്ട് ഇതിനു ഒരു വ്യക്തമായ നിലപാട് പാര്‍ട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. പോസ്റ്റ്‌ കാലിക പ്രസക്തമാണ്. അഭിനന്ദങ്ങള്‍.

ഓഹരിനിലവാരം പോയ വാരം

ബീഫ് ഫ്രൈ||b33f fry said...

മാര്‍ക്സിസം അടിസ്ഥനമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിന്മേലാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പിണ്ഡം (matter) കൊണ്ടാണ്. സര്‍വ്വചരാചരങ്ങളിലുമുള്ള പിണ്ഡം നാശമില്ലാത്തതാണ്. അതിന് തുടക്കമോ, ഒടുക്കമോ ഇല്ല. ആധുനിക ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ച ഒരു സത്യമാണിത്. ഈ തത്ത്വം, ഈശ്വരനിര്‍മ്മിതമാണ് പ്രപഞ്ചം എന്ന സങ്കല്പത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്നു. പിണ്ഡത്തിന്റെ പല അവസ്ഥകളേയും മനുഷ്യന് അനുഭവിച്ചറിയുവാന്‍ കഴിയുന്നു. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ കൊണ്ട് അനുഭവിച്ചറിയുവാന്‍ കഴിയാത്ത സങ്കല്പങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്നതാണ് ഭൗതികവാദം. ഏറ്റവും ലളിതമായി പറയുകയാണെങ്കില്‍ മാര്‍ക്സിസം ഈശ്വര സങ്കല്പത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു.
സി.പി.ഐ(എം) മാര്‍കിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. ഒരു തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗ പാര്‍ട്ടിയുടെ മുന്‍ഗണന, ജാതി-മത ഭേദങ്ങള്‍ക്കതീതമായി നിന്ന് കൊണ്ട് അടിസ്ഥാനവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനായും, മൂലധനശക്തികള്‍ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിനായി അവരെ തയ്യാറാക്കുക എന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഭൗതികവാദത്തില്‍ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴും വിവിധ മതങ്ങളില്‍ അംഗങ്ങളായവര്‍ക്ക്, മതേതരമൂല്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് പാര്‍ട്ടി പരിപാടികളോടും ഭരണഘടനയോടും കൂറ് പുലര്‍ത്തുന്നിടത്തോളം കാലം പാര്‍ട്ടി അംഗമായിരിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നങ്ങളില്ല.

Unknown said...

അഗസ്റ്റ് ബേബെലിന്റെ വാചകം കാക്കര വായിച്ചതും വിരുദ്ധാർത്ഥത്തിലാണല്ലോ :)

കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. കാര്യം വർക്കേഴ്സ് ഫോറത്തിലെ പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്ല്
ലിങ്ക് :-
http://workersforum.blogspot.com/2010/01/blog-post_1011.html

പ്രസക്തഭാഗം :-

മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സിപിഐ എമ്മിന്റെ അടിസ്ഥാനനിലപാട് ആദ്യംതന്നെ വ്യക്തമാക്കട്ടെ.

മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാടില്‍ അധിഷ്ഠിതമായ പാര്‍ടിയാണ് സിപിഐ എം. മാര്‍ക്സിസം ഭൌതികവാദപരമായ തത്വചിന്തയാണ്, മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രബുദ്ധരായ ചിന്തകരുടെ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ വേരൂന്നിയതാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മതത്തെ സ്വകാര്യകാര്യമായി ഭരണകൂടം പരിഗണിക്കണമെന്ന് മാര്‍ക്സിസ്റ്റുകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഭരണകൂടവും മതവും തമ്മില്‍ അതിര്‍വരമ്പ് ഉണ്ടാകണം.

മാര്‍ക്സിസ്റുകാര്‍ നിരീശ്വരവാദികളാണ്. അവര്‍ ഒരുമതത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ, മാര്‍ക്സിസ്റ്റുകാര്‍ മതത്തിന്റെ ഉത്ഭവവും സമൂഹത്തില്‍ അത് വഹിക്കുന്ന പങ്കും മനസ്സിലാക്കുന്നു. മാര്‍ക്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ, "മതം മര്‍ദിതജീവിയുടെ നിശ്വാസമാണ്. ഹൃദയശൂന്യമായ ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയമാണത്.ആത്മാവില്ലാത്ത അവസ്ഥയുടെ ആത്മാവ് എന്നതുപോലെ''. അതുകൊണ്ട് മാര്‍ക്സിസം സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ മതത്തിന് എതിരല്ല. മതത്തെ അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെടുന്നവരുടെ നെടുവീര്‍പ്പ് ആക്കിമാറ്റുന്ന സാമൂഹ്യസാഹചര്യമാണ് അതിന്റെ ശത്രു.

മതത്തെയും നിരീശ്വരവാദകാഴ്ചപ്പാടിനെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം അവതരിപ്പിക്കവെ ലെനിന്‍ സ്വയം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചു:

"'ഇങ്ങനെയാണെങ്കില്‍, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടിയില്‍ നാം നിരീശ്വരവാദികളാണെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല? ക്രൈസ്തവരും ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരും പാര്‍ടിയില്‍ ചേരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വിലക്കുന്നില്ല?''

ലെനിന്‍ ഇതിനുള്ള വിശദീകരണം നല്‍കിയത് ഇപ്രകാരമാണ്,

"മാര്‍ക്സിസ്റുകാര്‍ മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് വര്‍ഗസമരത്തിലെ മൂര്‍ത്തമായ സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. തൊഴിലാളിവര്‍ഗപാര്‍ടി മുന്‍ഗണന നല്‍കേണ്ടത് മതവിശ്വാസികളാണോ അല്ലാത്തവരാണോ എന്നു നോക്കാതെ എല്ലാ തൊഴിലാളികളെയും മുതലാളിത്തക്രമത്തിനെതിരായ വര്‍ഗസമരത്തില്‍ അണിനിര്‍ത്താന്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലാണ്.“

ലെനിന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു:

"ഭൂമിയില്‍ സ്വര്‍ഗം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ മര്‍ദിതജനവിഭാഗങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന വിപ്ളവകരമായ പോരാട്ടത്തിലുള്ള ഐക്യമാണ് സ്വര്‍ഗത്തെക്കുറിച്ച് തൊഴിലാളിവര്‍ഗത്തിനുള്ള അഭിപ്രായ ഐക്യത്തിനേക്കാള്‍ നമുക്ക് പ്രധാനം''.

അതുകൊണ്ട് സിപിഐ എം ഭൌതികവാദ കാഴ്ചപ്പാട് ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോള്‍ത്തന്നെ മതവിശ്വാസികള്‍ പാര്‍ടിയില്‍ ചേരുന്നതിനെ തടയുന്നില്ല. പാര്‍ടി പരിപാടിയും ഭരണഘടനയും അംഗീകരിച്ച് പാര്‍ടിസംഘടനാ ഘടകത്തില്‍ അച്ചടക്കത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയാണ് പാര്‍ടി അംഗത്വത്തിനുള്ള നിബന്ധന.

Unknown said...

ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ചോദിച്ചാൽ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് ഉത്തരം ലഭിക്കും :)

Unknown said...

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാരാട്ടു സാര്‍ ദേശാഭിമാനിയില്‍ നല്‍കിയ വിശദീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്ത കാണുക. (ക്ഷമിക്കുക: ദേശാഭിമാനിയിലെ വാര്‍ത്ത കണ്ടില്ല)

വാര്‍ത്ത: http://malayalam.webdunia.com/newsworld/news/currentaffairs/1001/14/1100114055_1.htm

വാര്‍ത്തയില്‍ നിന്നും:
"മാര്‍ക്സിസ്റ്റുകാര്‍ നിരീശ്വരവാദികളാണ്. അവര്‍ ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ മതത്തിന്‍റെ ഉത്ഭവവും സമൂഹത്തില്‍ അതുവഹിക്കുന്ന പങ്കും മാര്‍ക്സിസ്റ്റുകാര്‍ മനസിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും കാരാട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു."

ജനശക്തി said...

മതവിശ്വാസവും പാര്‍ട്ടി നിലപാടും എന്ന ശിവദാസ മേനോന്റെ ലേഖനത്തിലും ഇക്കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

Unknown said...

നല്ല വായനാനുഭവത്തിനു നന്ദി.
പുതിയ രചനകള്‍ മിഴിവോടെ തുടരാന്‍ താങ്കള്‍ക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.

എന്റെ ബ്ലോഗിലും ജോയിന്‍ ചെയ്യണേ..!!

http://tomskonumadam.blogspot.com/

പരസ്പര വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ എപ്പോഴും നല്ല രചനകള്‍ക്ക് കാതലാകും
വീണ്ടും ആശംസകള്‍..!!

ഷൈജൻ കാക്കര said...

അക്ബർ,

മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പ്‌ എന്ന്‌ മൂല ഗ്രന്ഥത്തില്ല എന്ന്‌ തന്നെയാണ്‌ എന്റെ അറിവ്‌. ആരും തിരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നത്‌ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ഈ വാചകത്തെ ഞാൻ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത്‌പോലെ രണ്ടുകൂട്ടരും, പരസ്പരം അടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച്‌ പ്രസിദ്ധി നേടി.

ഷൈജൻ കാക്കര said...

മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പ്‌ എന്നത്‌ മാർക്സിന്റെ ഒരു ലേഖനത്തിലുള്ളതാണ്‌. ഈ ലേഖനം അദ്ദേഹം എഴുതിയത്‌ 26-​‍ാം വയസിലാണ്‌. 71 വയസ്സ്‌ വരെ ജീവിച്ച ചിന്തകന്റെ 26-​‍ാം വയസ്സിലെ ലേഖനം വെച്ച്‌ അദ്ദേഹത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്‌ ശരിയാവുമോ?

എവിടെയോ വായിച്ചതിന്റെ ഓർമയിൽ നിന്ന്‌ എഴുതട്ടെ, ഒരു സർവകലശാലയുടെ ലേഖന മൽസരത്തിനാണ്‌ മാർക്സ്‌ ഈ ലേഖനം എഴുതി അയച്ചത്‌. എങ്ങിൽ എത്രത്തോളം ആധികാരികമായിരിക്കും ഈ ലേഖനം.

ഇതിനോക്കെ പുറമെ, ഈ വാചകത്തിന്റെ തൊട്ടുമുൻപിലെ വാചകം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം.

താഴെ ആങ്ങ്ലേയത്തിൽ തന്നെ

"Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people."

ഇവിടെ കറുപ്പ്‌ എന്ന്‌ പറയുമ്പോൾ പല സമൂഹങ്ങളിലും സർവസാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു തരം "വേദന സംഹാരി" യായി കാണാമല്ലോ? അല്ലെങ്ങിൽ ഒരു ഉപമ. കാരണം, മുൻപിലെ വാചകത്തിൽ മാർക്സ്‌ മതത്തെ അംഗികരിക്കുകയായിരുന്നു.

കാരാട്ടിന്റെ ലേഖനത്തിൽ മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പ്‌ എന്നത്‌ "സൗകര്യപൂർവ്വം" വിട്ടു കളഞ്ഞു! - "മതം മര്‍ദിതജീവിയുടെ നിശ്വാസമാണ്. ഹൃദയശൂന്യമായ ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയമാണത്.ആത്മാവില്ലാത്ത അവസ്ഥയുടെ ആത്മാവ് എന്നതുപോലെ"

ബീഫ് ഫ്രൈ||b33f fry said...

A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right

Unknown said...

നന്നായിട്ടുണ്ട്...

ഷൈജൻ കാക്കര said...

ബീഫ്ഫ്രൈ

"ഭൗതികവാദത്തില്‍ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴും വിവിധ മതങ്ങളില്‍ അംഗങ്ങളായവര്‍ക്ക്, മതേതരമൂല്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് പാര്‍ട്ടി പരിപാടികളോടും ഭരണഘടനയോടും കൂറ് പുലര്‍ത്തുന്നിടത്തോളം കാലം പാര്‍ട്ടി അംഗമായിരിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നങ്ങളില്ല."

പക്ഷെ ഇതേപ്രകാരം മുന്നോട്ട്‌ പോകുന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ നേതാവാകരുത്‌ എന്ന്‌ കാരാട്ട്‌ പ്രത്യേകം പറയുന്നു. അവിടെ ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നു.


കാൽവിൻ,

"മതത്തെ സ്വകാര്യകാര്യമായി ഭരണകൂടം പരിഗണിക്കണമെന്ന് മാര്‍ക്സിസ്റ്റുകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഭരണകൂടവും മതവും തമ്മില്‍ അതിര്‍വരമ്പ് ഉണ്ടാകണം."

ഇവിടെ ഞാൻ 100 ശതമാനം യോജിക്കുന്നു. എന്റെ പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്‌.

ജനശക്തി,

"മതവിശ്വാസവും പാർട്ടി നിലപാടും" എനിക്ക്‌ ലിങ്ക്‌ തുറക്കാൻ പറ്റിയില്ല.

പഥികൻ, ടോംസ്‌ കോനുമഠം, ബിജു ജോർജ്‌, വായിക്കുകയും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദി.

Unknown said...

കാക്കരയെന്താ മൂലഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് പിടിക്കാത്തത്? :)
അതിലുണ്ടൊ ഇല്ലയോ എന്നത് ഒരു പ്രശ്നമേയല്ല പാർട്ടിയെസ്സംബന്ധിച്ച്...

എനിവേ സം മോർ റീഡബൾസ് ഫോർ യൂ♫ Those who toil are taught by religion to be submissive and patient while here on earth, and to take comfort in the hope of a heavenly reward. But those who live by the labour of others are taught by religion to practise charity while on earth, thus offering them a very cheap way of justifying their entire existence as exploiters and selling them at a moderate price tickets to well-being in heaven. - Lenin

http://www.marxist.com/lenin-on-socialism-and-religion030108.htm

മാർക്സിസ്റ്റ് ലെനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ലെനിനിസം എങ്ങിനെ ബാധകമാവും മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ലേ ബാധകം എന്നൊന്നും ചോദിച്ച് കളയരുത് ;)

ഷൈജൻ കാക്കര said...

കാൽവിൻ,

മൂല ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടോ എന്ന്‌ അക്ബർ ചോദിച്ചാൽ മൂല ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇല്ല എന്ന്‌ തന്നെയാ ഉത്തരം കൊടുക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളു. അതിന്‌ കാക്കരയെന്താ മൂലഗ്രന്ഥത്തെ വിട്ട്‌ പിടിക്കാത്തെ എന്ന്‌ ചോദിച്ചിട്ട്‌ കാര്യമില്ല.

മൂലഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടൊ എന്നത്‌ പാർട്ടിക്ക്‌ പ്രശ്‌നമാണോ അല്ലെയോ എന്നതല്ലല്ലോ പോസ്റ്റിന്റെ ലക്ഷ്യവും.

Unknown said...

Then go and read the book... as simple as that

ഷൈജൻ കാക്കര said...

മാർക്സിസ്റ്റ്‌ കമ്മ്യുണിസ്റ്റ്‌ ചിന്താധാരയിലെ നൂറു കണക്കിന്‌ സാഹിത്യങ്ങളിൽ പലയിടത്തും മതങ്ങളൂടെ വ്യർത്ഥതയെ കുറിച്ചും മാർക്സിസത്തിന്റെയും കമ്യുണിസത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രീയ ചിന്തകളെക്കുറിച്ചൂം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്‌. അതിനാൽ തന്നെ കമ്മ്യുണിസവും മതങ്ങളും തമ്മിൽ ബദ്ധവൈരികൾ ആയിരിക്കണം എന്ന ഒരു ധാരണ സമൂഹത്തിൽ വേരുന്നിയിട്ടുണ്ട്‌. ആ ധാരണകൾക്ക്‌ മാർക്സിസ്റ്റ്‌ കമ്യുണിസ്റ്റ്‌ ചിന്തധാരയിലെ മൂലഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിരീശ്വരവാദം നേർക്കുനേർ പറയുന്നില്ല എന്നത്‌ ഞാൻ ചൂണ്ടികാണിക്കുകയായിരുന്നു.

മാർക്സിസ്റ്റ്‌ കമ്യുണിസത്തിന്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യമായ അടിസ്ഥാനവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിന്‌ സഹായകമാകുന്ന നിലപാട്‌ എടുക്കുന്ന എതൊരു വ്യക്തിക്കും വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ പാർട്ടിയിൽ ചേരാമെന്ന്‌ പാർട്ടി രേഖ പറയുന്നത്‌. നേതാക്കൻമാർക്ക്‌ വിശ്വസം പാടില്ല എന്നോക്കെ പറയുന്നത്‌ പ്രയോഗികമല്ല എന്ന്‌ പാർട്ടിക്ക്‌ തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്‌.

പ്രയോഗികതലത്തിൽ സ്വകാര്യമൂലധനം പാർട്ടിയും അംഗീകരിച്ചു, ഇതുപോലെ മതവിശ്വാസവും വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യകാര്യമായി അംഗികരിച്ച്‌ ഒരു വിശാല സോഷ്യലിസം നടപ്പിലാക്കാൻ പാർട്ടി മുന്നോട്ട്‌ വരണം എന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടെ വിശപ്പാണ്‌ പ്രധാനം, പാർട്ടി തത്വങ്ങളല്ല.

കമ്മ്യുണിസത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നപോലെ മതവും സ്റ്റേറ്റും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ വേർതിരിവും വേണം. മതം പള്ളിയിലും അമ്പലത്തിലും ഇരുന്നാൽ മതി. ശരിയായ ഒരു സെകുലർ മനസ്സും.

---
വായിച്ചവർക്കും കമന്റിയവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി, പ്രതേകിച്‌ വിരുദ്ധ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവർക്ക്‌. കാരണം ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ (സംവാദം) ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത്‌ വ്യത്യസ്ഥ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ.

അപ്പൂട്ടൻ said...

Do you find any similarity between this and this

കാക്കര, താങ്കളെപ്പോലെത്തന്നെ ചിന്തിക്കുന്ന, അതും വള്ളിപുള്ളി വിടാതെ ചിന്തിക്കുന്ന, ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട്‌ ഈ ലോകത്ത്‌. പണ്ട്‌ ആശാൻ പലരുടേയും ബ്ലോഗിലെ ചിന്തകൾ ആയിരുന്നു ചിന്തിച്ചിരുന്നത്‌, ഇപ്പോൾ കമന്റും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. പുരോഗതിയുണ്ട്‌.

ഷൈജൻ കാക്കര said...

അപ്പുട്ടൻ

നന്ദി, നൂറുവട്ടം നന്ദി. ശരണിന്റെ അടിച്ച്‌മാറ്റൽ അറിയിച്ചതിന്‌.

ആനയുടെ വലിപ്പം ആനക്കറിയില്ല എന്ന്‌ പറഞ്ഞത്‌പോലെ എന്റെ കമന്റിന്റെ വലിപ്പം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു!

അങ്കിള്‍ said...

“Karl Marx quotation-
On religion as the opium of the people“

Sabu Kottotty said...

മൂലഗ്രന്ഥം അംഗീകരിച്ചാണോ അല്ലെങ്കില്‍ അനുസരിച്ചാണോ ഇന്ന് അനുവര്‍ത്തികള്‍ ചരിയ്ക്കുന്നതെന്ന് എനിയ്ക്കു സംശയമുണ്ട്. മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണെന്ന് മാര്‍ക്സ് പറഞ്ഞതു മതത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല അര്‍ത്ഥത്തില്‍ക്കൂടി ഒന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ അതു ശരിയാണെന്നതു കാണാം. മതങ്ങളെ അനുസരിയ്ക്കുന്ന, ദൈവങ്ങളെ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നവരെയല്ല ഉദ്ദേശിയ്ക്കുന്നത്.

ഷൈജൻ കാക്കര said...

അങ്കിൾ

ലിങ്കിന്‌ നന്ദി

കൊട്ടോട്ടിക്കാരൻ

മൂലഗ്രന്ഥത്തിലും പാർട്ടിയുടെ ഭരണഘടനയിലും (നേർക്കുനേർ) പറയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്‌ നിരിശ്വരവാദം, അതുകൊണ്ട്‌ തന്നെയാണ്‌ ഞാനിക്കാര്യം ചൂണ്ടികാണിച്ചത്‌.

അനുയായികളുടെ കാര്യം - പുതിയ രേഖ നോക്കു,

പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്ക്‌ മതവും ദൈവവും ആകാം, പക്ഷെ നേതാക്കൾക്ക്‌ പാടില്ല. ഇതു തന്നെയാണ്‌ മനോജും മനസിലാക്കിയത്‌, മതവിശ്വസ്വുമായി നിലനിന്നാൽ, തുമ്പോളി ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന്‌ ഒരു മാറ്റവുമില്ല, നേതാവാകാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ, അപ്പോൽ കിട്ടിയ ആദ്യ ചാൻസിൽ തന്നെ വാതിലിന്‌ ഒരു ചവിട്ടും കൊടുത്ത്‌ പുറത്തേക്ക്‌ ചാടി. അതല്ലേ "ഈ ലോകത്തിന്റെ ശാസ്‌ത്രം".


ഇന്നലെ വരെ അനുഭാവിക്ക്‌ മതവും ദൈവവുമാകാമായിരുന്നു
ഇന്ന്‌ പാർട്ടി അംഗത്തിന്‌ മതവും ദൈവവും ആകാം
നാളെ നേതാക്കൾക്കും മതവും ദൈവവും ആകാം.

താരകൻ said...

ഈശ്വരനെ ആരും നിർവചിച്ചിട്ടിലിത്തേടത്തോളം..ദ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെരി ഡിഫികൽട്ട് റ്റു ഏൻസർ...

Sabu Kottotty said...
This comment has been removed by the author.
Sabu Kottotty said...

നേതാക്കള്‍ക്ക് അങ്ങനെതന്നെ എക്കാലവും ഇരിയ്ക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന സത്യം അവര്‍ മന:പൂര്‍വ്വം വിസ്മരിയ്ക്കുന്നു. പദവി അത്ര മോശമല്ലല്ലോ...!

ഷൈജൻ കാക്കര said...

താരകൻ

ഈശ്വരനെ നിർവചിച്ചിട്ടില്ല, തർക്കവുമുണ്ടാകാം, പക്ഷെ കമ്മ്യുണിസം ഭൗതികതയാണല്ലോ, കമ്മ്യുണിസം നിർവചിക്കാമല്ലോ.

കൊട്ടോട്ടിക്കാരൻ

താങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനോട്‌ പൂർണ്ണമായും യോജിക്കുന്നു.

ചിത്രഭാനു Chithrabhanu said...

ജനശക്തിയില്‍ ഞന്‍ പോസ്റ്റിയതാണു;

കേവല യുക്തിവാദം ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാരനു ചേര്‍ന്നതല്ല എന്നത് ശരി തന്നെ. കേവല പരിസ്ഥിതി വാദവും അതുപോലെതന്നെ. എന്നാല്‍ മതമൗലികവാദിയേക്കാള്‍ വലിയ ശത്രുവായി യുക്തിവാദിയെയും, പരിസ്ഥിതി ചൂഷകരേക്കാള്‍ വലിയ ശത്രുക്കാളായി പരിസ്ഥിതി വാദികളേയും കാണുന്ന ഇപ്പോളത്തെ പാര്‍ട്ടി നിലപാട് ശരിയാണോ..? പിന്നെ മതം ഇന്നു വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം തന്നെയാണു. കേരളത്തിന്‍റെ തയുക്തിബോധം മുഴുവന്‍ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോള്‍ അന്ധവിശ്വാസത്തിനെതിരെ മതനിരപേക്ഷ നിലപാടെടുക്കേണ്ട പാര്‍ട്ടി സഖാക്കള്‍ അംപലക്കമ്മിറ്റികളിലും അരമനച്ചര്‍ച്ചകളിലും പങ്കെടുക്കുന്നത് ദയനീയമല്ലേ..മതത്തോടുള്ള നിലപാട് കര്‍ക്കശമാക്കാതെ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിക്ക് ന്മുന്നോട്ട് പോവാനാവില്ല. ആത്മീയതക്കെതിരെ എന്നതിലുപരി മത മേധാവിത്വത്തിനെതിരെ പോരാടുകതന്നെ വേണം. ജമാ അത്തയിലും എസ് എന്‍ ഡി പി യിലുമൊക്കെ പിണറായിയും പാലൊളിയും പോലുള്ള വലിയ നേതാക്കളേ അംഗമാവാത്തുള്ളൂ. കീഴ്ക്കമ്മിറ്റിക്കാര്‍ക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല എന്നു എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം.ഇങ്ങനെ പോയാല്‍ പിണറായി എസ് എന്‍ ഡി പി പ്രസിഡന്‍റ് ആവുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല. മതേതര പാര്‍ട്ടിയല്ല മത നിരപേക്ഷ പാര്‍ട്ടിയാണു നമുക്ക് വേണ്ടത്; ഇല്ലാത്തതും

പിന്നെ മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാം മത സ്ഥാപകന്‍ എന്നു പറയുംപോലെ മര്‍ക്സ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് സ്ഥാപകന്‍ എന്നു പറയുന്നതില്‍ അര്‍ഥമില്ല. മര്‍ക്സ് 72 വയസ്സില്‍ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിച്ചെങ്കില്‍ അത് കമ്യൂണിസത്തിനെ അല്ലെങ്കില്‍ മാക്സിസത്തിനെ മാറ്റി മറിക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം സ്രുഷ്ടിയല്ല എന്നതു തന്നെ.
വൈരുദ്ധ്യത്മിക ഭൗതികവാദം എന്നത് അടിസ്ഥാന പ്രമേയം തന്നെയാണു. ഈതില്‍നിന്നുതന്നെ മക്സിസം ദൈവവിശ്വാസത്തിനു വിരുദ്ധമാണു എന്നു വ്യക്തമാണു. യുക്തിബോധമില്ലാത്ത ഒരാള്‍ക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റാവാനാകും?
എന്നാല്‍ പ്രായോഗിക തലത്തിലെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ വ്യക്തിപരമായി ദൈവവിശ്വാസികളും പാര്‍ട്ടി അംഗമായേക്കാം. വര്‍ഗ്ഗബോധത്തിലതിഷ്ടിതമായി നിലപാടെടുക്കുന്നയാളവണം എന്നു മാത്രം. എന്നാല്‍ അയാള്‍ മതപരമായ ചടങ്ങുകളില്‍ വിഹരിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരാളായാല്‍ എങ്ങനെ തൊഴിലാളി വര്‍ഗ്ഗ പ്രതിനിധിയാവും?( നേരത്തെ പറഞ്ഞ അംപലക്കമ്മിറ്റി പ്രശ്നം)

ചിത്രഭാനു Chithrabhanu said...

Religion must be declared a private affair. In these words socialists usually express their attitude towards religion. But the meaning of these words should be accurately defined to prevent any misunderstanding. We demand that religion be held a private affair so far as the state is concerned. But by no means can we consider religion a private affair so far as our Party is concerned. Religion must be of no concern to the state, and religious societies must have no connection with governmental authority. Everyone must be absolutely free to profess any religion he pleases, or no religion whatever, i.e., to be an atheist, which every socialist is, as a rule. Discrimination among citizens on account of their religious convictions is wholly intolerable. Even the bare mention of a citizen's religion in official documents should unquestionably be eliminated. No subsidies should be granted to the established church nor state allowances made to ecclesiastical and religious societies. These should become absolutely free associations of like minded citizens, associations independent of the state. Only the complete fulfillment of these demands can put an end to the shameful and accursed past when the church lived in feudal dependence on the state, and Russian citizens lived in feudal dependence on the established church, when medieval, inquisitorial laws (to this day remaining in our criminal codes and on our statute-books) were in existence and were applied, persecuting men for their belief or disbelief, violating men's consciences, and linking cozy government jobs and government-derived incomes with the dispensation of this or that dope by the established church. Complete separation of Church and State is what the socialist proletariat demands of the modern state and the modern church.

ചിത്രഭാനു Chithrabhanu said...

കാല്‍വിന്‍ തന്ന ലിങ്കില്‍ പോയി വായിച്ചപ്പോള്‍ കിട്ടിയതാണു. പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ ഇതൊന്നു മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചാല്‍ കൊള്ളാം. സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണു എല്ലാവര്‍ക്കും മതസ്വാതന്ത്ര്യം. സൊഷ്യലിസ്റ്റുകള്‍ യുക്തിവാദികളാണെന്നും പര്‍ട്ടിക്കാരും ആ ചിന്താഗതി തുടരണമെന്നും പരഞ്ഞിരിക്കുന്നു.But by no means can we consider religion a private affair so far as our Party is concerned. ഇതിനര്‍ഥം പാര്‍ട്ടിക്കകത്ത് മതം വരുന്നില്ല എന്നുതന്നെ. മത സാമുദായിക സംഘടനകളുമായുള്ള കൊടുക്കല്‍വാങ്ങലുകള്‍ സ്റ്റേറ്റിനു പോലും വിലക്കപ്പെടിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇവിടെ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ ഇത്തരം സംഘടനകളുമായി ബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്നു!! (സ്റ്റെറ്റിന്‍റെ കാര്യം പോട്ടെ)

ഷൈജൻ കാക്കര said...

ചിത്രഭാനുവിന്റെ വിശദമായ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക്‌ നന്ദി.

പൊതുവായി ചിത്രഭാനുവിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളോട്‌ ഞാനും യോജിക്കുന്നു.

മാർക്സിസം സ്ഥാപിച്ചത്‌ മാർക്സ്‌ എന്ന്‌ പറയാൻ പറ്റുകയില്ലെങ്ങിലും, മാർക്സിയൻ ആശയങ്ങളാണ്‌ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന്‌ പറയേണ്ടി വരില്ലേ. മാർക്സ്‌ തന്റെ ആശയങ്ങൾക്കായി നൂറു കണക്കിന്‌ സോഷിയലിസ്റ്റ്‌ ആശയങ്ങളും ആധാരമാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം. ഏംഗൽസ്‌ വിപുലികരിക്കുകയും ലെനിൻ പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്‌ത മാർക്സിസമല്ലേ നാം ഇപ്പോൽ കാണൂന്ന മാർക്സിസം, ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം കേരളത്തിലെങ്ങിലും?

അടിസ്ഥാനവർഗ്ഗ മോചനമാണ്‌ കമ്മ്യുണിസത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം. അവിടെ ദൈവവും മതവും പാർട്ടിക്ക്‌ പുറത്ത്‌. ശാരിരിക വിശപ്പാണ്‌ പ്രശ്‌നം, ആൽമിയ വിശപ്പുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത്‌ കമ്മ്യുണിസത്തിന്റേയോ എന്റേയോ ലക്ഷ്യമല്ല.

നന്ദന said...

അടിസ്ഥാനവർഗ്ഗ മോചനമാണ്‌ കമ്മ്യുണിസത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം. !!
പിന്നെ മതം കറുപ്പണോ വെളുപ്പണോ എന്ന് നോക്കേണ്ട്
കാര്യമുണ്ടോ??
ആ പരമലക്ഷ്യം സക്ഷാൽക്കരിക്കാൻ മതത്തിനെ വെളുപ്പിക്കണമായിരുന്നോ??? (അതാണ് കേരൾത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത്)

ഷൈജൻ കാക്കര said...

അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും നന്ദി

“33.3% കൂടിയാൽ സംവരണം 56 ശതമാനം?” എന്ന എന്റെ പുതിയ പോസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

http://georos.blogspot.com/2010/03/333-56.html