Wednesday, 27 January 2010

ഹിന്ദി രാഷ്ട്രഭാഷയോ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയോ?

.
ഞാൻ അഞ്ചാംതരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ കാണാപാഠം പഠിക്കുകയും പലപ്പോഴായി സാധാരണക്കാർ മുതൽ എല്ലാവരും ഉരുവിട്ട്‌ അടിയുറച്ച ഒന്നാണ്‌;

ഹമാരാ രാഷ്ട്രഭാഷ ഹിന്ദി ഹെ (ഹും, ഹൊ, ഹി, ഹ ...).

നമ്മളുടെ ദേശീയഭാഷ ഹിന്ദി ആകുന്നു.

അവർ നാഷണൽ ലാഗ്വേജ്‌ ഈസ്‌ ഹിന്ദി.

(ത്രിഭാഷ പദ്ധതിയായില്ലേ?)

ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 343 പ്രകാരം ഹിന്ദിയെ ഇന്ത്യൻ യുണിയന്റെ "ഔദോഗിക ഭാഷയായി" വ്യക്തമായി നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. കൂടെ ഇംഗ്ലീഷിനെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. പാർലമന്റിലെ ബിസിനസ്സ്‌ ഭാഷ ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലിഷുമാണ്‌. അതിനാൽ തന്നെ രാഷ്ട്രഭാഷയായി ഹിന്ദിയെ പരിഗണിക്കുന്നതും കുട്ടികളെ പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതി ചേർത്ത്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഭരണഘടന ലംഘനമല്ലേ? ഔദോഗിക ഭാഷ എന്നാൽ ഭരണഭാഷ എന്ന്‌ മാത്രമാണ്‌ വിവക്ഷ. ഭരണഘടനയുടെ ഹിന്ദി പരിഭാഷയൊന്ന്‌ വായിക്കുക. അവിടെ ഹിന്ദിയെ രാജഭാഷ എന്ന്‌ മാത്രമെ പറയുന്നുള്ളു, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭരണഭാഷ. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭരണഭാഷ ഹിന്ദി, അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല, കൂടെ ഇംഗ്ലീഷുമുണ്ട്‌. ആരാണ്‌ രാജഭാഷയെ രാഷ്ട്രഭാഷയാക്കി തർജ്ജമ നടത്തിയത്‌? ഒരു ലിബർഹാൻ കമ്മീഷനോ (ബാബറി മസ്ജിദ്‌) സി.ബി.ഐ.യോ (സിസ്റ്റർ അഭയ) കണ്ടെത്തട്ടെ?

അപ്പോൾ ഹിന്ദി രാഷ്ട്രഭാഷയല്ല അല്ലേ? പിന്നെ ആര്‌ പറഞ്ഞു ഹിന്ദി രാഷ്ട്രഭാഷയാണെന്ന്? ചുമ്മാ കൊടുക്കാൻ ഇതെന്താ സിനിമ അവാർഡോ?

അതെസമയം ആർട്ടിക്കിൾ 348 പ്രകാരം സുപ്രിംകോടതി, ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ, ഇവിടെയെല്ലാം നിയമങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കണം. ഗവർണ്ണർ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതി നേടിയാൽ ഹിന്ദിയോ മറ്റു ഭരണഭാഷയോ ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ നിർബന്തമായും ഇംഗ്ലീഷ്‌ പരിഭാഷ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണം. ഇംഗ്ലീഷിലെ വാചകങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ പരഗണിക്കുകയും ചെയ്യുക! അപ്പോൽ ഇംഗ്ലീഷും ഒട്ടും മോശമല്ല അല്ലേ?. ഹിന്ദിയോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ യുണിയനിലും മലയാളത്തോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലും ഇംഗ്ലിഷിന്‌ സ്ഥാനമുണ്ട്‌.

പട്ടിക 8-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏത്‌ ഭാഷയും ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഔദോഗിക ഭാഷയായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്‌. അങ്ങനെയാണ്‌ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും ഔദോഗിക ഭാഷയായും (ആർട്ടിക്കിൽ 343) കേരളം ഭരണഭാഷയായി മലയാളവും തിരഞ്ഞെടുത്തത്‌ (ആർട്ടിക്കിൾ 345).

ഏതൊരു നിയമത്തിന്റെയും ഇംഗ്ലീഷ്‌ പരിഭാഷ ആർട്ടിക്കിൾ 348 പ്രകാരം നിർബന്തവുമാണ്‌, അതിനാൽ തന്നെ ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റും പാസാക്കുന്ന നിയമം ഗസറ്റ്‌ വഴി ഇംഗ്ലീഷിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്‌.

ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 346 പ്രകാരം രണ്ടോ അതിലതികമോ സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യുണിക്കേഷൻ ഹിന്ദിയിലാകണമെങ്ങിൽ, ആ രണ്ടു സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിൽ മുൻകൂർ ധാരണയിൽ എത്തിയിരിക്കണം. ഓർമ്മയില്ലേ? നമ്മുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രി നായനാർ, മുൻ യു.പി. മുഖ്യമന്ത്രി മുലായമിന്റെ ഹിന്ദി കത്തിന്‌ മലയാളത്തിൽ മറുപടി എഴുതി "ഹിന്ദി അധിനിവേശത്തെ" തടഞ്ഞത്‌ (സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നായനാർക്കെ കഴിയു. കൂർമ്മ ബുദ്ധി തമാശക്കാർക്ക്‌ ഇത്തിരി കൂടുതലാണോ?).

ഭരണഘടനയിലോ ഏതെങ്ങിലും ഒരു കോടതിയോ രാഷ്ട്രഭാഷയായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഹിന്ദിയെ, രാഷ്ട്രഭാഷയായി പുസ്തകങ്ങളിലും മറ്റും എഴുതിപിടിപ്പിചത്‌ ഒരു അധിനിവേശമായി മാത്രമെ എനിക്ക്‌ കാണുവാൻ പറ്റുകയുള്ളു. അതും ഹിന്ദി പുസ്തകങ്ങളിലാണ്‌ "ഹമാര രാഷ്ട്രഭാഷ ഹിന്ദി ഹെ" എന്ന്‌ പഠിപ്പിച്ച്‌ തുടങ്ങിയത്‌, അതും ഒരു ഗൂഢാലോചനയായിരുന്നുവൊ എന്നും ഞാനിപ്പോൽ സംശയിക്കുനു, വെറുതെ ഒരു സംശയം! നമുക്ക്‌ ആരേയും സംശയിക്കമല്ലോ?

---
ഗുജറാത്ത്‌ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം കാണുക

"The Gujarat High Court has observed that there is nothing on record to suggest that any provision has been made or order issued declaring Hindi a national language of India."
---

ഭരണഘടനയും ഭേദഗതികളും ഇംഗ്ലിഷിൽ എഴുതി പാസ്സാക്കി അതിന്റെ തർജ്ജമയാണ്‌ ഹിന്ദിയിൽ കിട്ടുക. അതും ഭരണഘടന പ്രകാരം തന്നെയാണ്‌. ഭരണഘടനയിൽ ദേശീയ പതാകയെന്നും ദേശീയ ഗാനമെന്നു പറയുമ്പോൾ, ഭാഷയെ ദേശീയ ഭാഷയെന്ന്‌ പറയാതെ ഭരണഭാഷയെന്ന്‌ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത്‌, അംബേദ്കറും മറ്റു ഭരണഘടന ശില്‌പികളും ഭാരതത്തിലെ ഭാഷാവൈവിധ്യം കാണുകയും ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും മുൻകൂട്ടി കണ്ടതിനാലല്ലേ. അവർ തന്നെ അവകാശമെങ്ങിലും നാം സംരക്ഷിക്കണ്ടെ?
.

33 comments:

കാക്കര - kaakkara said...

ഭരണഘടനയിലോ ഏതെങ്ങിലും ഒരു കോടതിയോ രാഷ്ട്രഭാഷയായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഹിന്ദിയെ, രാഷ്ട്രഭാഷയായി പുസ്തകങ്ങളിലും മറ്റും എഴുതിപിടിപ്പിചത്‌ ഒരു അധിനിവേശമായി മാത്രമെ എനിക്ക്‌ കാണുവാൻ പറ്റുകയുള്ളു. അതും ഹിന്ദി പുസ്തകങ്ങളിലാണ്‌ "ഹമാര രാഷ്ട്രഭാഷ ഹിന്ദി ഹെ" എന്ന്‌ പഠിപ്പിച്ച്‌ തുടങ്ങിയത്‌, അതും ഒരു ഗൂഢാലോചനയായിരുന്നുവൊ എന്നും ഞാനിപ്പോൽ സംശയിക്കുനു, വെറുതെ ഒരു സംശയം! നമുക്ക്‌ ആരേയും സംശയിക്കമല്ലോ?

അനിൽ@ബ്ലൊഗ് said...

കൊള്ളാം.
എന്തു പണ്ടാരമായാലും ഹിന്ദി എടുത്തങ്ങ് കളഞ്ഞാല്‍ വേണ്ടില്ലായിരുന്നു.
ആവശ്യമുള്ളവര്‍ പഠിച്ചാല്‍ മതിയല്ലോ.
:)
കാ, കീ എല്ലാം ഇപ്പോഴും കീറാമുട്ടിയാ അതോണ്ടാണെ.

Rajeev Daniel said...

ने को से का के की में पर

നന്ദന said...

തമിഴ് നാട്ടി ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ???
പക്ഷെ നാടുവിട്ടു പോകുന്നവർ ഹിന്ദി പടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
ഇതൊക്കെ നിയമഞ്ജർ പറയട്ടെ നമ്മളെന്തിന് അടിയുണ്ടാക്കണം??

Anonymous said...

സം‌‌വരണ വിഭാഗങ്ങളിലൊന്നും പെടുന്നില്ലെങ്കില്‍‌‌ ഹിന്ദി പഠനം‌‌ അത്യാവശ്യമാണ്. വല്ല ബോം‌‌ബെക്കോ ഡെല്‍‌‌ഹിക്കോ വണ്ടി കേറേണ്ടതല്ലേ.

Anonymous said...

ഒന്നു കൂടി, ഗള്‍‌‌ഫില്‍‌‌ പോകാനുള്ള വിഭാഗങ്ങളെ വേണമെങ്കില്‍‌‌ ഹിന്ദി പഠനത്തില്‍‌‌ നിന്നും‌‌ ഒഴിവാക്കാം‌‌.

കൊട്ടോട്ടിക്കാരന്‍... said...

എന്തു പണ്ടാരമാണെങ്കിലും ഭാഷകള്‍ പഠിയ്ക്കുന്നതു നല്ലതുതന്നെ...

ശ്രീ said...

കൊട്ടോട്ടി മാഷ് പറഞ്ഞതു പോലെ കൂടുതല്‍ ഭാഷകള്‍ അറിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നത് നല്ലതു തന്നെ.

Anonymous said...

ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ വില അറിയണമെങ്കില്‍ നമ്മള്‍ മറുനാട്ടില്‍ ജോലി ചെയ്യണം. നമ്മള്‍ ഗള്‍ഫ്‌ രാജ്യത്തു പോകുവനെങ്കില്‍ എല്ലാ ആള്‍ക്കാരും ആയിട്ട് ഇടപെടെന്റി വരും . അപ്പൊ ഇന്ത്യ ക്കാര്‍ ആയ നമുക്ക് ഹിന്ദി അറിയതില്ലെങ്കില്‍ അത് നമ്മുടെ കുഴപ്പം തന്നെ ആണ്. അറബികള്‍ വളരെ നന്നയിട്ട് ഹിന്ദി സംസരികുനത് കേള്‍കുമ്പോള്‍ നമ്മുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ പുച്ഛം തോന്നും. അത് വരാതിരിക്കാന്‍ എല്ലാ ഇന്ടിക്കാരും ഹിന്ദിപഠിക്കണം

കാക്കര - kaakkara said...

എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയുന്നത്‌, ഹിന്ദി പഠിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ്‌. എന്റെ പോസ്റ്റ്‌ വിശകലനം ചെയ്തത്‌ ഹിന്ദി രാഷ്ട്രഭാഷയാണൊ അല്ലെയോ എന്നതാണ്‌!

ഹിന്ദി രാഷ്ട്രഭാഷയാണെനും ഹിന്ദി പഠിച്ചാലെ ദേശിയതയുണ്ടാകു അല്ലെങ്ങിൽ എല്ലാ "ഇന്ത്യക്കാരും" ഹിന്ദി പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്‌ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല എന്ന്‌ ഞാൻ പറയുന്നു.

പിന്നെ പഠനം : ഇപ്പോൾ നാം പിൻതുടരുന്ന ത്രിഭാഷ പദ്ധതി തന്നെ നല്ലത്‌. പിന്നേയും സമയം കിട്ടിയാൽ സംസ്കൃതവും അറബിയും, ഫ്രഞ്ചും, ചൈനീസും ഒക്കെ പഠിക്കാം.

ഇന്ത്യയുടെ ഔദോഗിക മതം ഹിന്ദുമതം ആണെന്ന്‌ തെറ്റിദ്ധരിച്ച്‌ സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപാട്‌ പേരുണ്ട്‌ മാത്രവുമല്ല ഹിന്ദിയെ (40 %) അപേക്ഷിച്ച്‌ ഹിന്ദുക്കളും (80%) കൂടുതലും പക്ഷെ മതേതര രാജ്യമെന്ന്‌ പറയാനെ സാധിക്കു കാരണം ഭരണഘടന അതാണ്‌ വിഭാവനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്‌. അതല്ലേ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം.

ഇതൊക്കെ പറയാനല്ലേ മണൽക്കാറ്റും കാക്കരയും.

കാക്കര - kaakkara said...

അനിൽ,

ഹിന്ദി എടുത്തങ്ങ്‌ കളയുകയുമൊന്നും വേണ്ടാ, പക്ഷെ ഹിന്ദിക്കാർ മലയാളത്തേയും (മറ്റു ഭാഷകൾ) ഇംഗ്ലിഷിനേയും ചവിട്ടാതിരുന്നാൽ മതി.

രാജിവ്‌

ഹിന്ദി സാറാണല്ലേ, നന്ദി, ഇനിയും വരിക.

നന്ദന

ഹിന്ദി രാഷ്ട്രഭാഷയല്ല എന്ന്‌ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തിന്‌ നിയമഞ്ജരെ കാത്തിരിക്കണം. ഭരണഘടന വായിച്ചാൽ പോരെ. അതിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹിന്ദി ഔദോഗിക ഭാഷയാണെന്ന്‌.

കൂടാതെ ഗുജറാത്ത്‌ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരിക്ഷണവും ലിങ്കും താഴെ

----
"AHMEDABAD: Does India have a national language? No, says the Gujarat High Court. The court also observed that in India, a majority of people have accepted Hindi as a national language and many speak Hindi and write in Devanagari script, but it's not officially the national language. "

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Theres-no-national-language-in-India-Gujarat-High-Court/articleshow/5496231.cms

----

രാഷ്ട്രഭാഷയായാലുണ്ടകുന്ന ഒരോ പുലിവാലേ?

അനോനിമസ്‌

ബോംബെയ്‌ക്ക്‌ വണ്ടി കയറാൻ പരിപാടിയുണ്ടെങ്ങിൽ, വല്ല മറാത്തി പഠിക്ക്‌.

കോട്ടോട്ടിക്കാരൻ, ശ്രീ, അനോനിമസ്‌

ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്നത്‌ നല്ലത്‌ തന്നെ, പക്ഷെ രാഷ്ട്രഭാഷ എന്ന്‌ പറഞ്ഞ്‌ കുട്ടികളെ പറ്റിക്കുന്നത്‌ ശരിയാണോ?

ഇന്‍ഡ്യാഹെറിറ്റേജ്‌:Indiaheritage said...

അയ്യോ നമ്മുടെ SBI --- സാക്ഷാല്‍ സ്റ്റേറ്റ്‌ ബാങ്ക്‌ ഓഫ്‌ ഇന്‍ഡ്യ യുടെ വടക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ശാഖകളില്‍ നോക്കിയാല്‍ കാണാം hindi hamaaraa rashtrabhaahssa hE ഇന്നലെയും എന്നെ ഒരാള്‍ പഠിപ്പിക്കാന്‍ വന്നു.

pattepadamramji said...

കാര്യമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കില്‍ ആര്‍ക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് കാക്കരയുടെ ഈ പോസ്റ്റ്‌. തുറന്ന ഒരു ചര്‍ച്ചക്ക്‌ ഇത് വഴിവെക്കുമെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു.

ആശംസകള്‍.

കാക്കര - kaakkara said...

ഇന്ത്യഹെറിറ്റേജ്‌,

ഹിന്ദി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയെന്ന്‌ ഹിന്ദിക്കാർ കിട്ടിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ എഴുതിവെയ്‌ക്കുന്നുണ്ട്‌. പാർലമന്റിൽപോലും മുലായം-ലാലു കൂട്ട്‌ കാണിക്കുന്ന അസഹിഷ്ണത നാം കാണുന്നതാണല്ലോ.

പട്ടേപാടംരാംജി,

ഗുജറാത്ത്‌ ഹൈക്കോടതിയുടെ അഭിപ്രായം മലയാളം പത്രങ്ങളിൽ "ഞാൻ" കണ്ടില്ല. ഈ സ്ഥാനത്ത്‌, ഹിന്ദു-മുസ്ലിം-മോഡിയായിരുന്നുവേങ്ങിൽ, അത്‌ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്‌ത്‌ ഒരു വഴിക്കാക്കിയേനെ!!!

ബഷീര്‍ പി.ബി.വെള്ളറക്കാട്‌ said...

ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയം തന്നെ.

രാഷ്ട്ര ഭാഷയോ രാജ ഭാഷയോ എന്തോ ആവട്ടെ. ഇന്ത്യക്കാ‍ർ എന്ന നിലക്ക് മറ്റ് ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്നതിലുപരി ഹിന്ദി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറെ പ്രയോജനകരം (അനുഭവം ഗുരു എന്നല്ലേ :)

ഈ പങ്ക് വെക്കലിനു നന്ദി

അപ്പു said...

ഹയ്യോ, എന്തായാലും അനുഭവിക്കുന്നത് പാവം സി.ബി.എസ്.സി കുട്ടികൾ. അതുങ്ങൾക്ക് ബാക്കി വിഷയങ്ങൾകൂടി പഠിക്കാനുള്ള സമയത്തിന്റെ അൻപതുശതമാനത്തിനു മേലാണ് ഈ ഒരു മാരണ ഭാഷ കവർന്നെടുത്തു നശിപ്പിക്കുന്നത്. മേശ പെണ്ണെങ്കിൽ കസേര ആണ്! എന്തൊരു കഷ്ടം. ഇങ്ങനെയുമുണ്ടോ ഭാഷകള് !!

അപ്പു said...

പലഭാഷകൾ അറിയണം നല്ലതാണ് വർത്തമാനം പറയാൻ എന്നു പറയുന്നവരോട് ഒരു വാക്ക്. പത്താക്ലാസ് വരെ എല്ലാം വായിച്ചുപഠിച്ച് ഹിന്ദിക്ക് കുറേ മാർക്കും വാങ്ങിയ കേരളത്തിലെ എത്രപിള്ളേർക്ക് ഹിന്ദി പറയാനറിയാം? ഒന്നുമില്ല മാഷുമാരെ, വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും ഗൾഫിലും പോകുമ്പോൾ പറയുന്ന വർത്തമാന ഭാഷയായ ഹിന്ദിയും എന്റെ കുട്ടി അഞ്ചാം ക്ലാസി പഠിക്കുന്ന ഹിന്ദിപ്പുസ്തകത്തിലെ ഹിന്ദിയും ഗ്രാമറും തമ്മിൽ അജഗജാന്തര വ്യത്യാസമാണ്. അതിന്റെ പാടുകൾ അറിയണമെങ്കിൽ ആ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്ഥാനത്തിരുന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കണം, പഠിച്ചു നോക്കണം. ഭാഷാപണ്ഢിതന്മാർ അച്ചടിച്ചൂ യാതൊരു പ്ലാനിംഗും ഇല്ലാതെ പേജുകണക്കുനു നിറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ലിംഗം, വചനം, കാരകം, അതികാരകം, ചക്കും ചുക്കും എന്നുവേണ്ട സകലമാന പുലിവാലും, അതിന്റെ കൂടെ യാതൊരു ലോജിക്കും ഇല്ലാതെ പോകുന്ന കാ, കി, കു, ഥ,ഥേ, ഥിം എല്ലാം കൂടെ ആവുമ്പോൾ നല്ല ശേലായി.

കാക്കര - kaakkara said...

കേരളത്തിലെ തമിഴ്‌ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഹിന്ദി നിർബന്തവും. എങ്ങനെയുണ്ട്‌ ഹിന്ദി പ്രേമം!

നാം ത്രിഭാഷ പദ്ധതി പ്രകാരം മൂന്ന്‌ ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോൾ, ഹിന്ദി മാത്രഭാഷയായവർ രണ്ട്‌ ഭാഷ പഠിച്ച്‌ ബാക്കി സമയം ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾക്ക്‌ നീക്കി വെയ്ക്കുന്നു!

ബഷീർ,

അഭിപ്രായത്തിന്‌ നന്ദി.

അപ്പു,

ഹിന്ദി ഭാഷ പഠനത്തിന്റെ പ്രായോഗികപ്രശ്നങ്ങളെയും ഈ ചർച്ചയിലേക്ക്‌ കൊണ്ടുവന്നതിൽ നന്ദി.

jayanEvoor said...

ഹിന്ദി രാഷ്ട്രഭാഷ അല്ല, ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാണ് എന്നതു തന്നെ ശരി.അത് ബൂലോകരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയത് നന്നായി.

1950 ൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും ആയിരുന്നു ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ.ഹിന്ദി രാഷ്ട്രഭാഷയാവണം എന്ന് ഗാന്ധിജിയും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രതിഫലനമാവണം 1950 മുതൽ 15 വർഷം ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ ആവണം എന്നു തീരുമാനിച്ചത്. 1965 ആവുമ്പോഴേക്കും ഹിന്ദി പ്രചാരണം വഴി ആ ഭാഷയെ രാഷ്ട്രഭാഷ ആക്കാം എന്നും ഹിന്ദിപ്രേമികൾ ആഗ്രഹിച്ചു.
എന്നാൽ 1965 ൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ വൻ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഭാഷാസംബന്ധമായി ഉണ്ടാവുകയും ഹിന്ദി അടിച്ചേൽ‌പ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നു ശഠിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഒടുവിൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹാദുർ ശാസ്ത്രി അതിനു വഴങ്ങി.

ഇപ്പോൾ ഇൻഡ്യയ്ക്ക് രാഷ്ട്രഭാഷ ഇല്ല.

അതുകൊണ്ടു തന്നെ “ഹിന്ദീ ഹമാരീ രാഷ്ട്രഭാഷാ ഹൈ” എന്നു പറയുന്നതിൽ ഒരു കഴമ്പുമില്ല.
ആ തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

എന്നാൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടാക്കേണ്ട വസ്തുത, മലയാളം കേരളീയരുടെ മാതൃഭാഷയാണോ അല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മലയാളം ഒരു സംസാര ഭാഷ എന്ന നിലയിൽ പോലും വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണ് എന്നതാണ്.


(എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹിന്ദി പഠിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നു കൂടി പറയട്ടെ.)

അപ്പു said...

ജയൻ ഏവൂർ, ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോടല്ല എതിർപ്പ്, അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയോടും ഒരു ഭാഷാപഠനത്തിനോടുള്ള അപ്രോച്ചിനോടുമാണ് എതിർപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കാനുള്ള സമയം അപഹരിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമായി അതുമാറും.

കാക്കര - kaakkara said...

ജയൻ ഏവൂർ,

വിശദമായ അഭിപ്രായത്തിന്‌ നന്ദി.

സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൽ, ബ്രിട്ടിഷ്‌ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ചേർത്ത്‌കൊണ്ട്‌ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ രൂപികരിച്ചപ്പോൽ, എങ്ങനെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച്‌ "ഒരേ ദേശീയതയുടെ" വക്താക്കളാക്കാം എന്ന ചിന്തയിൽ പല നേതാക്കളും ഹിന്ദിയെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ഭാഷയായി ഉയർത്തികാണിച്ചു. പക്ഷെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ദേശിയതക്ക്‌ ഭാഷയേക്കാൾ മറ്റു പല അർത്ഥങ്ങളുമുണ്ട്‌ എന്ന്‌ കാലം തെളിയിച്ചു. ദേശീയ ഐക്യത്തിന്‌ ഒരു പൊതു ഭാഷയും അവശ്യവുമല്ല. പൊതുഭാഷക്ക്‌ നിർബന്തംപിടിച്ചാൽ ദേശീയ ഐക്യം ഇല്ലാതാവുകയുള്ളു എന്ന്‌ നമ്മുടെ ഹിന്ദി പ്രേമക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം.

മലയാള ഭാഷ നേരിടുന്ന ഭീഷണിക്ക്‌ പരിഹാരമായി 80 കളിൽ കണ്ട ഇംഗ്ലീഷ്‌ മീഡിയത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്യലല്ല പ്രതിവിധി. മലയാളം മീഡിയം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലിഷ്‌ പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്ന അദ്ധ്യപകരെ നിയമിക്കലായിരുന്നു. കുറച്ച്‌ കാലം മുൻപ്‌ വരെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ്‌ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്‌ ഇംഗ്ലീഷിൽ നാലാം ക്ലാസ്സും ഗുസ്തിയുമുള്ളവരായിരുന്നു. ഇംഗ്ലിഷിലുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭസത്തിൽ സ്വന്തം കുട്ടികൾ പിന്നോക്കം പോകുന്ന കണ്ട സാധാരണക്കാർ ഇംഗ്ലിഷ്‌ മീഡിയം തേടി നടന്നു. ഇപ്പോൾ മലയാള മീഡിയത്തിൽപോലും ഇംഗ്ലീഷ്‌ മീഡിയം ഡിവിഷനുകൾ ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങി! ഭാഷയെ നിലനിറുതേണ്ടത്‌ പട്ടിണിക്കാരുടെ മാത്രം കടമയലല്ലോ?

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പണം മുടക്കി മുക്കിനും മൂലയിലും ഹിന്ദി ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റുറ്റുകൾ വന്നു. ക്ലാസ്സിക്‌ പദവി നേടി തമിഴും കേന്ദ്ര ഫണ്ട്‌ നേടി മുന്നേറുന്നു. നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റുട്ട്‌ എന്തു ചെയ്യുന്നു?

ബ്രിട്ടിഷുകാർ തൃശ്ശൂരിനെ Trichur എന്നെഴുതി, മലയാളികൾ തൃശ്ശൂരിനെ thrissur എന്നും trissur എന്നും എഴുതി നമ്മുടെ ഭാഷപ്രാവിണ്യം കാണിക്കുന്നു!

അപ്പു പറഞ്ഞപോലെ പഠന രീതി മാറണം. ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങൾക്ക്‌ മുൻഗണന കൊടുക്കണം.

jayarajmurukkumpuzha said...

bestwishes..............

ബിലാത്തിപട്ടണം / Bilatthipattanam said...

ഹിന്ദി ഭരതത്തിലെ ,ഇംഗ്ലീഷുകഴിഞ്ഞാൽ ,ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒഫീഷ്യൽ ഭാഷയും ;ഒപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയുമാണ് കേട്ടൊ ..കാക്കരെ

കാക്കര - kaakkara said...

ബിലാത്തിപട്ടണം,

അഭിപ്രായത്തിന്‌ നന്ദി,

താങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ രാഷ്ട്രഭാഷ എന്ന്‌ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ?

ഗുജരാത്ത്‌ ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ്സ്‌ ഫയൽ ചെയ്തത്‌, ഹിന്ദി രാഷ്ട്രഭാഷയായതിനാൽ, എല്ലാ പാക്കിങ്ങുകളിലും ഹിന്ദിയിലും കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തനം! കോടതി കേസ്സ്‌ തള്ളുകയാണ്‌ ചെയ്തത്‌.

കാക്കര - kaakkara said...

22% പേരുടെ മാത്രം മാത്ര്യഭാഷയാണ്‌ ഹിന്ദി. ഇതുകൂടാതെ 20% പേർ ദ്വഭാഷയായി ഹിന്ദി ഉപയോഗിക്കുനുണ്ട്‌.

ജയരാജ്‌,

അഭിപ്രായത്തിന്‌ നന്ദി

സിനോജ്‌ ചന്ദ്രന്‍ said...

ഹിന്ദി കേവലം രാജ്യ ഭാഷയോ രാഷ്ട്ര ഭാഷയോ എന്നതിലുപരി ഒരു ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് ഭരണം നടത്താന്‍ പറ്റുന്ന ഒരു രാജ്യം ആണോ ഇന്ത്യ ?
ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയ സംസ്ഥാന രൂപീകരണങ്ങള്‍ തന്നെയല്ലേ അതിനുള്ള ഉത്തരം . പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ പല ഭാഷകള്‍ തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ വികസനത്തിന്റെ എതിരാളി ? മിക്കവാറും മറ്റു രാജ്യങ്ങളില്‍ ഒരു ഭാഷ മാത്രം ആണ് എന്നാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് (ഒരു പക്ഷെ തോന്നലായിരിക്കാം) .

maithreyi said...

ഇത്‌ തികച്ചും പുതിയ അറിവ്‌. വളരെ ഉപകാരപ്രദം. എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നു വച്ച്‌ കീച്ചാന്‍ ഉപകരിക്കും. പഠിക്കുമ്പോള്‍ ഹിന്ദി തീരെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. എല്ലാത്തിനും gender വേണമെന്ന ആ നിര്‍ബന്ധമുണ്ടല്ലോ, പേനയ്‌ക്കും പെന്‍സിലിനും എല്ലാം, എനിക്കത്‌ തീരെ ദഹിക്കില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ആള്‍ക്കാര്‍ സംസാരിക്കുന്നത്‌ കേള്‍ക്കാന്‍ ഇഷ്ടമാണ്‌.പിന്നെ ജാവോ,ജായിയേ ആയി മാറുന്ന ആ മര്യാദയും ഇഷ്ടമാണ്‌.എന്നിരുന്നാലും അത്‌ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല.നായനാര്‍ സാബ്‌ ചെയ്‌തതു തന്നെ ശരി.അന്ത ഹന്തയ്‌ക്കിന്തപ്പട്ട്‌.അല്ല പിന്നെ.

Manoraj said...

ഞാൻ ഒന്നും പറഞില്ലേ.. മുചെ നഹിം മാലും.

കാക്കര - kaakkara said...

സിനോജ്‌,

ഹിന്ദി ഉപയോഗിച്ച്‌ ഭരണം നടത്തുക എന്നുള്ളത്‌ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്‌. ഭാഷ ഒരിക്കലും വികസനത്തിന്റെ എതിരാളിയല്ല, പക്ഷെ “എല്ലാവരും” കൂടുതൽ ഭാഷകൾ പഠിക്കണം എന്ന്‌ പറയുമ്പോൾ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള സമയം കുറയുകയും, അത്‌ വികസനത്തിന്‌ തടസമാവുകയും ചെയ്യും.

മൈത്രേയി,

കുറച്ച്‌ വർഷം മുൻപ്‌ വരെ എനിക്കും ഇത്‌ ഒരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു. ഒരു തമിഴൻ “ബുദ്ധിരാക്ഷസൻമാരായ 10 മലയാളികളെ” ഒറ്റയടിക്ക്‌ മലർത്തിയടിച്ചത്‌ “ഈ അറിവും” റ്റൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പേപ്പർ കുട്ടിങ്ങുമായിരുന്നു. കേരളസർക്കാരിന്റെ ഹിന്ദി പുസ്തകം വിശ്വാസിച്ച ഞാൻ ഭരണഘടന വായിക്കുന്നത്‌ വരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും കമന്റിയ പലർക്കും സംശയമാണ്‌.


“അന്ത ഹന്തയ്‌ക്കിന്തപ്പട്ട്‌”

ഇതിഷ്ടപ്പെട്ടു!

മനോരാജ്,

നന്ദി,


---

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐ.എ.എസ് കാർ ഉള്ളത്‌ യു.പി. യിലും ബിഹാറിലും, കാരണങ്ങൾ പലതാണ്‌, പക്ഷെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അവരിൽ പലരും ഈ കടമ്പ കടക്കുന്നത്‌ ഹിന്ദിയിലൂടെ. മറ്റു ഭാഷകളും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ പ്രയോഗികതയിൽ ഇംഗ്ലിഷും ഹിന്ദിയും. പോസ്റ്റുമായി നേരിട്ട്‌ ബദ്ധമില്ലെങ്ങിലും, ഇതും കൂട്ടിവായിക്കുക.

Aneesh P. A. said...

പത്തിരുപതു ഹിന്ദി സിനിമ കണ്ടാല്‍ നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ പത്തു കൊല്ലം ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നതിനെയ്ക്കാള്‍ പ്രയോജനം കിട്ടും...

Mahesh V said...

അയ്യോ എനിക്ക് അറിയാന്‍ മേലന്നു ഈ മറുതായോടൊന്നു പറയോ (കിലുക്കം) ...................

സംഗ്രഹിചെഴുതിയ പോസ്റ്റ്‌ നന്നായി .... :)

Mahesh V said...

അനീഷ്‌ പറഞ്ഞത് കറക്ട്.. പ്രായോഗിക ഹിന്ദി പഠിക്കാന്‍ സിനിമയോ ടി വി യോ തന്നെ നല്ലത് ... ക്ലാസുകളില്‍ ഒരു തരം മെക്കാനിക്കല്‍ ലേണിംഗ് ആണ് ..

kARNOr(കാര്‍ന്നോര്) said...

ഉവ്വോ ... പഠിച്ചത് പാടീന്നേള്ളൂട്ടോ