Monday, 31 December 2012

ഡൽഹിയിലെ പ്രതിക്ഷേധം ക്ലാസ് വാറോ...

തൂണിലും തുരുമ്പിലും ദൈവമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നപോലെയാണ് ജാതിയുടെ കാര്യം... സമൂഹത്തിലും പറമ്പിലും ജാതിയാണ് താരം... എല്ലാവർക്കും ജാതിയോടാണ് പഥ്യം... ഹോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഓരോ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടേയും കാരണങ്ങൾ വിത്യസ്തമാണ്...

ജാതി പേര് വാലായി വെച്ച് ഇല്ലാതഴമ്പും തടവി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഇല്ലാ മഹിമയും തടവി സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവർ... സമൂഹത്തിൽ മേൽക്കൈ പ്രദർശിപ്പിക്കുക... അതിലൂടെ ഗുണവും... സ്വന്തം ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരോട് ഒരിതും സൂക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്... മതമേതായാലും ജാതി വാൽ വെച്ചാലും ഇല്ലെങ്ങിലും ഒരു വിധത്തിലല്ലെങ്ങിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ജാതി ചിന്തകൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട്... പ്രകടനപരത ഏറിയും കുറഞ്ഞുമിരിക്കും... ഒരു സംവാദത്തിനിടയിൽ കേട്ടതുപ്രകാരം, പർദ്ദ ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ബലാൽസംഘം ചെയ്യാൻ പലരും മടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാരണം അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള സമൂഹത്തെ പേടിച്ചിട്ടാണെന്നും സാധ്യത കാണുന്നവരും പർദ്ദയെ ഒരു ജാതിയായി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ... 

ജാതിയോട് പഥ്യമുള്ള മറ്റൊരു കൂട്ടർ... യഥാർത്ഥത്തിൽ "ജാതി വിരുദ്ധരാണ്"... ജാതി ചിന്തകളെ തല്ലിക്കൊല്ലാനായി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും ജാതിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ജാതി വിരുദ്ധതയ്ക്കായി വാചാലരാകുന്നത്... പലരും റിവേർസ് ജാതിയതയിൽ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു... ജാതിയത പ്രധാനഘടകമാകാത്ത വിഷയങ്ങളേയും ജാതീയതയിലൂടെ കാണുന്ന അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു... ജാതിയെന്നാൽ ഹിന്ദുസമൂഹത്തിലെ ജാതി മാത്രമല്ലായെന്നും ഓർക്കുക... അടിസ്ഥാനവർഗ്ഗം - മധ്യവർഗ്ഗം - ഉപരിവർഗ്ഗം തുടങ്ങി... എന്തും ഏതും വർഗ്ഗത്തിലൂടെ കാണുക... കോൾഡ് വാർ പോലെ ക്ലാസ് വാർ...

ഡൽഹിയിലെ പീഡനവും അതിനെതുടർന്ന് അസാധാരണമായി ഉയർന്ന പ്രതിക്ഷേധവും ക്ലാസ് വാറിലൂടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്നു... ഡൽഹിയിലെ പിള്ളേരിൽ വർഗ്ഗബോധം ആരോപിക്കുകയും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ അതേ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങ് തിരുവനന്തപുരത്തും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പ്രതിക്ഷേധം നടത്തുന്നു... അത് ജാതീയതയല്ലാതാനും... അതാണ് രസകരം... എന്റെ പ്രതിക്ഷേധം മാനവികബോധത്തിലും നിന്റെ പ്രതിക്ഷേധം ജാതി ചിന്തയിലും...

കേരളത്തിൽ സൗമ്യയെന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഗോവിന്ദച്ചാമി പീഡിപ്പിച്ച് അതിക്രൂരമായി കൊന്നപ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലല്ല പ്രതിക്ഷേധം അലയടിച്ചത്... കേരളത്തിലാണ്... അത് സ്വാഭാവികമല്ലേ... തമിഴ്നാട്ടിൽ ജനങ്ങൾ പ്രതിക്ഷേധിക്കാത്തത് അവരുടെ മനസിൽ ഓ മലയാളിയല്ലേ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണോ... അർദ്ധരാത്രിയിലും സ്ഥിരമായും അല്ലെങ്ങിൽ വല്ലപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്ങിൽ ആരുടെയെങ്ങിലും കൂടെയോ ബസിലും തീവണ്ടിയിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡൽഹി നിവാസികൾക്ക് ഈ പീഡനം നാളെ എനിക്കും വരാമെന്ന ഭീതിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും... വിഷയത്തോട് താതാദ്മ്യം പ്രാപിക്കുകയെന്നയവസ്ഥ... അതുകൊണ്ട് ഡൽഹിയിലെ പ്രതിക്ഷേധത്തിന്റെ ശക്തി കേരളത്തിലുണ്ടാകണമെന്നില്ല... ഡൽഹിയിലെ അതേ രോഷം മുമ്പൈയിലുണ്ടാകില്ല... മധ്യവർഗ്ഗം അവിടേയുമുണ്ട്...  വീമാനയാത്രക്കാരെ വീമാനറാഞ്ചികളായി ചിത്രികരിച്ച വിഷയത്തിൽ പ്രവാസ നാടുകളിലുണ്ടാകുന്ന പ്രതിക്ഷേധം നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിലും മറ്റും ഉണ്ടാകില്ല... അതിൽ തന്നെ ഗൾഫ് പ്രവാസികളാണ് പ്രതിക്ഷേധത്തിന്റെ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായത്... കാരണം നാമെല്ലാവരും പ്രതിക്ഷേധിച്ചവരിൽ നമ്മളെ കാണുകയാണ്... നാളെയും എയർ ഇന്ത്യയിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവരാണ്... അതെല്ല്ലാം പ്രതിക്ഷേധങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കും... എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും പ്രസവവേദനയുണ്ടാകും... പക്ഷേ എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുമ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുക... അതെല്ലാം ക്ലാസ് വാറിലൂടെ കാണുന്നത് ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ്...

ബലാൽസംഘം അശക്തരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്... ദളിതന്റെ മുകളിൽ സവർണ്ണന്റെ അധികാരം... പാവപ്പെട്ടവന്റെ മുകളിൽ പണക്കാരന്റെ അധികാരം... കറുത്തവരുടെ മുന്നിൽ വെള്ളക്കാരുടെ... ജനത്തിന്റെ മുകളിൽ പട്ടാളക്കാരന്റെ അധികാരം... ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം... എല്ലാം പ്രതിഫലിക്കും... പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി സ്തീകളുടെ മുകളിൽ പുരുഷന്റെ അധികാരം... അധികാരം സ്ഥാപിക്കൽ മാത്രമാണെന്ന് കരുതുമ്പോൾ അവിടെയാണ് വർഗ്ഗം ഉരുത്തിരിയുന്നത്... പക്ഷേ ബലാൽസംഘം കാമവെറിയോടെയുള്ള അധികാരം സ്ഥാപിക്കലാണ്... കാമവെറിയെ മറന്ന് അധികാരസ്ഥാപിക്കലിലേക്ക് മാത്രമായി പീഡനത്തെ ചുരുക്കയുമരുത്... അപരിചിതമായ സ്ത്രീയെ കാമവെറിയോടെയാണ് പീഡിപ്പിക്കുന്നത്...

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിക്ഷേധങ്ങൾ അല്ലെങ്ങിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടത്തുന്ന പ്രതിക്ഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക കൂടുതലും മധ്യവർഗ്ഗമായിരിക്കും... സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവരാണല്ലോ ഭൂരിപക്ഷം... ഡൽഹിയിലും അതുതന്നെയല്ലേ സംഭവിച്ചത്... മാനവികതയിലൂന്നികൊണ്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യനും എല്ലാ ബലാൽസംഘത്തേയും എതിർക്കും, പ്രതിക്ഷേധിക്കും... ചില പ്രതിക്ഷേധങ്ങൾ ശക്തിയാർജ്ജിക്കും... ഡൽഹിയിലെ പീഡനം നടത്തിയതാരാണെന്നോ പീഡിപ്പിക്ക പെൺകുട്ടിയുടെ ക്ലാസോ കാസ്റ്റോ എന്നൊന്നും നോക്കിയല്ല ഞാൻ പ്രതിക്ഷേധിച്ചത്... അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നിങ്ങളും... പിന്നെന്തുകൊണ്ട് ഡൽഹിയിലെ യുവത്വം അങ്ങനെയല്ലായെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തുന്നത്... ബലാൽസംഘം ചെയ്യുന്നവരുടേയും ചെയ്യപ്പെടുന്നവരുടേയും വർഗ്ഗം നോക്കി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ആരോപിക്കുമ്പോൾ... അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിലെങ്ങിലും രണ്ട് തരം ബലാൽസംഘമുണ്ടെന്നല്ലേ പറയാതെ പറയുന്നത്... ഡൽഹിയിലെ പ്രതിക്ഷേധത്തെ വർഗ്ഗീകരിക്കുന്നില്ല... അണ്ണാഹസാരയുടെ സമരത്തിന്റെ പാശ്ചാത്തലത്തിൽ, തെരുവിലേക്കിറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രക്ഷുബ്ദകൂട്ടം... അവരെയാണ് ഡൽഹി സമരത്തിൽ കാണൂന്നത്...

മധ്യവർഗ്ഗവിരുദ്ധ മനോഭാവം ഒരു ഫാഷനാകുന്ന കാലമാണോയിത്...
Post a Comment