Monday, 22 November 2010

മാർപ്പാപ്പയെ കുരിശ്ശു വരയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിക്കരുത്‌ മക്കളെ...

കുറെ നാളുകളായി കത്തോലിക്കസഭയിൽ നിന്ന്‌ നല്ല വാർത്തയൊന്നും കേൾക്കാതെ വിഷണ്ണനായി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ്‌ വത്തിക്കാനിൽ നിന്ന്‌ ഒരു ശുഭവാർത്ത...

കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല... “നിരോധ്‌” ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല... (മലയാളിക്ക്‌ കോണ്ടം ഇപ്പൊഴും നിരോധ്‌ തന്നെയല്ലെ!)

പോപ്പ്‌ ബെനഡിക്റ്റ്‌ XVI ൻ ജർമൻ പത്രപ്രവർത്തകൻ പീറ്റർ സീവാൽഡിന്‌ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ്‌ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്‌...

കോണ്ടം എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന്‌ പറഞ്ഞിട്ടില്ല... പോപ്പിന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമായിട്ടാണ്‌ പുറത്ത്‌ വന്നിരിക്കുന്നതും... പക്ഷെ ഇത്‌ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിലെ ലൈംഗീകതയിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന തിരുത്തലുകൾ വളരെ വലുതാണ്‌... ദമ്പതികളുടെ ലൈംഗീകതയിൽ ഇന്നുവരെ യാതൊരുവിധ കൃത്രിമ ജനന നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അനുവദിക്കാതിരുന്ന കത്തോലിക്കസഭയുടെ ഒരു മനമാറ്റാം... ഔദോഗികമല്ല... എന്നാലും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന വാക്കുകൾ... ഒരു പക്ഷെ... ഒരു തെറ്റു തിരുത്തൽ... ജനനനിയന്ത്രണമാർഗ്ഗമായിട്ടല്ല പോപ്പും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്‌... AIDS വ്യാപനം തടയുക തന്നെയാണ്‌ ലക്ഷ്യം... പക്ഷെ ഭാവിയിൽ ജനനനിയന്ത്രണത്തിനും ആകാമല്ലോ...

ദമ്പതികളുടെ ലൈംഗീകതയിൽ ദൈവം ഇടപ്പെടുന്നു... സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ടിതമായ ലൈഗീകവേഴ്ചയാണ്‌ പങ്കാളികൾ നടത്തുന്നത്‌... അവിടെ യാതൊരുവിധ ഗർഭനിരോധനമാർഗ്ഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ ശരിയുമല്ല... ഇതൊക്കെയാണ്‌ എന്റെ തലമണ്ടയിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന കത്തോലിക്കസഭ പഠനങ്ങൾ... പക്ഷെ എന്റെ യുക്തിയിൽ ഇതങ്ങട്‌ ശരിയാവുന്നുമില്ല... അണ്ഢവും ബീജവും ചേർന്നാലെ ജീവൻ ഉൽഭവിക്കു... അങ്ങനെയൊരു കൂടിചേരൽ ഒഴുവാക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ ദൈവഹിതത്തിനെതിരാകും... ഇത്‌ തന്നെയല്ലെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്‌ (ഗർഭം ധരിക്കുവാൻ സാധ്യത കുറവുള്ള ദിവസങ്ങളീൽ മാത്രം) ലൈംഗീക വേഴ്ച്ച നടത്തിയാലും സംഭവിക്കുകയുള്ളു... ലൈംഗീകവേഴ്ച്ച നടത്തിയാലും ഇല്ലെങ്ങിലും ശരീരത്തിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്‌ ഉല്പാദിപ്പിക്കും... പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്‌ പുറത്തേക്ക്‌ പോകും... എങ്ങിൽ പിന്നെ ദമ്പതികൾ ഒന്ന്‌ സുഖിക്കുമ്പോൾ കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ എന്താണ്‌ ഒരു ശരികേട്‌...

ഗർഭഛിദ്രത്തെ നമുക്ക്‌ നിരോധിക്കം പക്ഷെ ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗത്തെ എന്തിന്‌ നിരോധിക്കണം... കോണ്ടത്തിന്റെ ഉപയോഗംകോണ്ട്‌ ഗുണമുണ്ടെന്ന്‌ ഈ വൈകിയ വേളയിലെങ്ങിലും മനസ്സിലാകുന്നുവെങ്ങിൽ... നിലപാടുകൾ തിരുത്തുക... ജനലക്ഷങ്ങളെ തെറ്റിന്‌ പ്രേരിപ്പക്കരുത്‌... നിർമ്മലമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പുർത്തികരണസമയത്ത്‌ ഒരു മനസാക്ഷിക്കുത്ത്‌... അതിനിടയാവരുത്‌ സഭയുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ...

ഒരു നിമിക്ഷത്തെ അശ്രദ്ധകൊണ്ടോ കണക്കുകളുടെ അഭാവം മൂലമോ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഒരു ഗർഭധാരണം നടന്ന്‌... ഗർഭചിദ്രം നടത്തുന്നതിനേക്കാൽ എത്രയോ നല്ലതാണ്‌ ഗർഭധാരണം തടയുന്ന കോണ്ടം... AIDS ന്റെ വ്യാപനം മാത്രമല്ല... ഗർഭഛിദ്രവും തടയാമല്ലോ...

പുരുഷവേശ്യകൾ കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ അവരുടെ ധാർമികതയിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടിയായാണ്‌ പോപ്പ്‌ വിലയിരുത്തുന്നത്‌... അതൊക്കെ ഒരു വലിയ നിലപാട്‌ മാറ്റത്തിന്റെ കൊച്ചുകൊച്ചു ന്യായികരണങ്ങളായി മാത്രമെ കാക്കര കാണുന്നുള്ളു... മാർപ്പാപ്പയെ കുരിശ്ശു വരയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിക്കരുത്‌ മക്കളെ...

വാൽകക്ഷണം... കത്തോലിക്കരെല്ലാവരും കത്തോലിക്കസഭയുടെ പഠനം നോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല വാതിലടച്ച്‌ കുറ്റിയിടുന്നത്‌... സ്റ്റോക്കിരിപ്പുണ്ടോ... എങ്ങിൽ വാ...
Post a Comment