Tuesday, 20 August 2013

സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളും സർക്കാർ ആശുപത്രികളും...

സർക്കാർ ജോലിയും വേണം..സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വേണം... പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ വിദ്യാലയത്തേയും ആശുപത്രികളേയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന സംശയം പലരും പ്രകടിപ്പിച്ചുകണ്ടു...  

സർക്കാർ ജോലിയായാലും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളായാലും, നമുക്ക് പണം ലഭിക്കുന്ന കാര്യമാണ്... ജോലി നന്നായി നടന്നില്ലെങ്കിലും സ്ഥാപനം നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല... നമ്മുടെ ഭാവിയും തകരാറിലാവില്ല... അതുപോലെയല്ലല്ലോ വിദ്യാലയവും ആശുപത്രികളും... ഒന്ന് ഭാവിയുടേതും മറ്റൊന്ന് ആരോഗ്യത്തിന്റേതും... ശ്രദ്ധാലുയുക്കളാകുമല്ലോ...

വിദ്യാലയത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ധ്യാപകർ കൂടുതൽ യോഗ്യരാണ്... അതേ സമയം എയിഡഡ് / സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടേതുപോലെയുള്ള മാനേജ്മെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നില്ല... വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചാൽ മതിയെന്ന ഒരു മനോഭാവം... സമരവും മറ്റുമായി സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ പഠനത്തിൽ പുറകിലായിരുന്നു... സർക്കാർ അദ്ധ്യാപകരുടെ തന്നെ മക്കൾ എയിഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയായിരുന്നു... ഇപ്പോൾ മാറി വരുന്നു... അപ്പോൾ ജനം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലേക്ക് ഓടുന്ന സമയമാണ്... ഇപ്പോൾ എയിഡഡ് മേഖലയിലും കുട്ടികൾ കുറയുകയാണ്... എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്... സൗജന്യപഠനം ലഭിക്കുന്ന ഉന്നതവിദ്യഭ്യാസരംഗത്ത് സർക്കാർ കോളേജുകളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്, അവരാരും സ്വാശ്രയകോളേജുജളെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ലായെന്ന് മനസിലാക്കണം... അപ്പോൾ സർക്കാരുടെ സ്ഥാപനമല്ലേ, അവിടെ പോയി എന്റെ മക്കൾ സൗജന്യപഠനം നടത്തേണ്ടതില്ലായെന്ന മനോഭാവമൊന്നുമല്ല... എയിഡഡിലായാലും ചിലവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറെ പേർ എയിഡഡ് തിരഞ്ഞെടുത്തു... മറ്റ് ചിലർ പൈസ കുറച്ചായാലും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം തന്നെയാകട്ടെ... കുട്ടിയുടെ ഭാവിയുടെ കാര്യമല്ലേയെന്നതാണ് ചിന്ത... സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളെ ഒരു പരിധി വരെ ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്ന് പറയാം...

ആശുപത്രി... അവിടേയും വലിയ ചികിൽസകൾക്കായി മധ്യവർഗ്ഗം സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്... ഉപരിവർഗ്ഗം സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്... ദരിദ്രർക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ലല്ലോ...പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം മുൻപ്... ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ഗുളികകൾ മേശയുടെ ടേബിളിൽ കമിഴ്ത്തിയിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് നൽകിയിരുന്നില്ല... അതേ സമയം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ, ജനം എങ്ങനെയെങ്ങിലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിക്കുന്നതെങ്ങനെ കുറ്റം പറയും... ഒരു വലിയ മുറിയിൽ തന്നെ നാലോ അഞ്ചോ ഡോക്ടർമാർ ഇരുന്ന് ചികിൽസിക്കുന്നു... അങ്ങനെയാണോ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ... കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി, ആശുപത്രി സംരക്ഷണ സമിതിയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്... സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ തിരക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ... അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമല്ലേ... ജനം സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല... സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ തിരക്കിലും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളിലുംപ്പെട്ട് സമയം കളയാതെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ട്, പണം മുടക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിക്കുന്നു

നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ വിശ്വാസം തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിന് വിശ്വാസം ആർജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രമകരമാണ്... അതാണ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി...

ജനം ഏതെങ്കിലും മിഥ്യാബോധത്തിന്റെയടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതുന്നതാണ് നമ്മുടെ മണ്ടത്തരം... കടയിൽ പോയി ഒരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ, കേടുപാടുകളൂണ്ടോയെന്ന്, നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കില്ലേ... അതുപോലെ, കുറെ ഗുണനിലവാരപരീക്ഷണങ്ങൾ, ജനം ജനത്തിന്റേതായ മാർഗ്ഗത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്... അതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലനമാണ്... അവരുടെ പ്രവർത്തികളിലൂടെ കാണുന്നതും... നമ്മുക്കുള്ള ബുദ്ധി ജനത്തിനുമുണ്ടെന്ന നാം മനസിലാക്കുക... ഹല്ല പിന്നെ...
Post a Comment